Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Newsletter

Wczytywanie...Wczytywanie...
Zapisz się, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o aktualnościach z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Sonda

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Zapraszamy do tujestpraca.eu

  Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnego serwisu przeznaczonego dla osób poszukujących pracy, pracodawców i pracowników urzędów pracy! Dzięki tujestpraca.eu znajdziesz ofertę pracy, pracownika oraz będziesz na bieżąco śledzić wydarzenia z regionalnego rynku pracy.

 • Nabór wniosków w ramach PO WER

  WUP w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania jakie oferuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 • Gwarancje dla młodzieży

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z witryną poświęconą zadaniom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu związanych z przygotowaniem konkursów regionalnych na realizację inicjatywy "Gwarancje dla młodzieży" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów

  UWAGA! Ważna informacja o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy. (fot. Kurchan, CELALTEBER, Loretta Humble)

 • Rynek Pracy pod Lupą

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kontynuuje monitoring rynku pracy w regionie poprzez realizację projektu systemowego "Rynek Pracy pod Lupą II". Szczegóły dotyczące założeń i wyników badań znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. (fot. WUP Toruń)

 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Nabór wniosków w ramach PO WER
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Gwarancje dla młodzieży
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
 • Rynek Pracy pod Lupą

Aktualności

 • Konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”

  28 września 2015 r. w Olsztynie odbędzie się konferencja pt. „Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+” w ramach odnowionego rządowego programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Organizatorem […]

  30 lipca 2015 więcej
 • Nowe wytyczne w ramach PO WER.

  Informujemy, że na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pojawiły się nowe wytyczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury […]

 • Województwo na tle Polski w czerwcu 2015 r.

  Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w czerwcu 2015 r. Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 109 912 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 6. miejsce […]

  28 lipca 2015 więcej
 • Zostań magazynierem w Niemczech – spotkanie informacyjne z Agencją Zatrudnienia

  Zapraszamy chętnych magazynierów z minimum 3-miesięcznym doświadczeniem na spotkanie informacyjne z agencją zatrudnienia Personnel International BPO sp.z o.o. (nr KRAZ 5703) w sprawie pracy w Niemczech zobacz ofertę. Spotkanie informacyjne odbędzie się w Toruniu 6 sierpnia 2015 r. o godz. […]

 • Przetarg nieograniczony na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk na potrzeby WUP w Toruniu.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza dwuczęściowy przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735 j.t.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek […]

  24 lipca 2015 więcej
 • Spotkanie informacyjne w ramach PO WER.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w Poddziałaniu 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na spotkanie informacyjne. Spotkanie […]

  23 lipca 2015 więcej
 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  Informujemy, że dnia 2 lipca 2015 r. Minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER […]

  17 lipca 2015 więcej
 • Profile kompetencyjne zawodów

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu rozpoczęło aktualizowanie informacji lokalnej o zawodach o załączanie profili kompetencyjnych do poszczególnych zawodów, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom pracodawców jak i osób poszukujących pracy lub planujących dopiero karierę zawodową. Pierwszych 17 tak […]

  16 lipca 2015 więcej
 • Aktywizacja bezrobotnych w czerwcu 2015 r.

  W czerwcu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 982 nowych bezrobotnych (o 2,1% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 7,0% więcej niż w czerwcu 2014 r.).

  13 lipca 2015 więcej

Promowane

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych