Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Newsletter

Wczytywanie...Wczytywanie...
Zapisz się, aby na bieżąco otrzymywać powiadomienia o aktualnościach z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Sonda

Sonda

Jak podoba się Państwu nowa strona WUP Toruń?

  • Migrant info – infolinia

    Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt „Prawa migrantów w praktyce 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

  • Nabór wniosków w ramach PO WER

    WUP w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

    Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwościami dofinansowania jakie oferuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

  • Gwarancje dla młodzieży

    Zapraszamy Państwa do zapoznania się z witryną poświęconą zadaniom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu związanych z przygotowaniem konkursów regionalnych na realizację inicjatywy "Gwarancje dla młodzieży" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  • Informacja o sytuacji wybranych zawodów

    UWAGA! Ważna informacja o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy. (fot. Kurchan, CELALTEBER, Loretta Humble)

  • Rynek Pracy pod Lupą

    Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kontynuuje monitoring rynku pracy w regionie poprzez realizację projektu systemowego "Rynek Pracy pod Lupą II". Szczegóły dotyczące założeń i wyników badań znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. (fot. WUP Toruń)

  • Migrant info – infolinia
  • Nabór wniosków w ramach PO WER
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  • Gwarancje dla młodzieży
  • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
  • Rynek Pracy pod Lupą

Aktualności

  • Plan Działania na 2015 dla I Osi Priorytetowej PO WER

    Informujemy, że  Instytucja Zarządzająca PO WER, działając na podstawie uchwały nr 5 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 [...]

    27 kwietnia 2015 więcej
  • Radni województwa zapoznali się z informacją o rynku pracy

    W dniu 13 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, a w dniu 23 kwietnia – Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. W trakcie obrad obydwu Komisji Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Artur Janas przedstawił [...]

  • Strona MPiPS – “Gwarancje dla młodzieży”

    Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży“, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:• programu „Gwarancje dla młodzieży” – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,• oferty dla młodzieży, pogrupowanej w [...]

    24 kwietnia 2015 więcej
  • Targi Pracy i Kariery w bydgoskim UTP – 23.04.2015 r.

    Uprzejmie informujemy, że 23 kwietnia 2015 roku odbędą się Targi Pracy i Kariery organizowane przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy. Targi odbędą się  w godzinach 10.00  do 14.00, w uniwersyteckim Auditorium Novum, Al. Prof. [...]

    21 kwietnia 2015 więcej
  • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r

    Raport charakteryzuje podaż i popyt na pracę w regionie w 2014 r. Zamieszczono w nim dane o strukturze bezrobotnych oraz zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według zawodów i Polskiej Klasyfikacji Działalności. W opracowaniu wykorzystane zostały także [...]

    17 kwietnia 2015 więcej
  • Gwarancje dla młodzieży

    Gwarancje dla MłodzieżyGwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości [...]

    14 kwietnia 2015 więcej
  • Aktywizacja bezrobotnych w marcu 2015 r.

    W marcu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 172 nowych bezrobotnych (o 6,1% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 3,8% więcej niż w marcu 2014 r.).

  • Biuletyn informacyjny WUP Toruń – marzec 2015

    Przedstawiamy Państwu miesięcznik WUP w Toruniu – Biuletyn Informacyjny „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za marzec 2015 r.

  • VI WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA

    Dnia 9 i 10 kwietnia  2015 roku we Włocławku odbyły się VI Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Włocławka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku a honorowy [...]

    13 kwietnia 2015 więcej

Promowane

  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Sieć Europejskich Ofert Pracy
  • Główny Urząd Statystyczny
    Główny Urząd Statystyczny
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Instrument Szybkiego Reagowania
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Państwowa Inspekcja Pracy
  • Kapitał Ludzki
    Kapitał Ludzki
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Praca w WUP Toru
    Praca w WUP Toru
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Rynek Pracy pod Lupą
  • Zielona Linia
    Zielona Linia
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych