Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o rezygnacji z ogłoszenia konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 6.1.1 28 czerwca 2013 drukuj

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o rezygnacji z ogłoszenia zaplanowanego w Planie Działania na II kwartał 2013 r. konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 6.1.1.

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (według harmonogramu Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego planowany termin ogłoszenia – II kwartał 2013 r.), który dotyczy typu projektu: rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z realizacji powyższego konkursu. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz komplementarność różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym przez samorząd województwa. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia modelu współpracy w obszarze przewidzianym do realizacji w planowanym przez nas na 2013 r. konkursie zostały uwzględnione w założeniach Strategii Rozwoju Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i będą wdrażane m.in. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia  oraz Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji.  Również założenia pilotażowego konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na III kwartał 2013 r. w ramach Działania 9.2 poprzez zadanie wymagane obligatoryjnie od wszystkich potencjalnych beneficjentów, którym  jest współpraca szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy powielają się w znaczącej części z  założeniami konkursu WUP dotyczącego dialogu społecznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o rezygnacji z ogłoszenia konkursu nr A2 w ramach Poddziałania 6.1.1. 

 

Jednocześnie informujemy, że alokację ustaloną na ten konkurs zamierzamy przeznaczyć na konkurs A.3 w ramach Poddziałania 6.1.1 dotyczący bezpośredniego wsparcia dla osób, którego ogłoszenie planowane jest w III kwartale bieżącego roku.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Sieć Europejskich Ofert Pracy
  • Główny Urząd Statystyczny
    Główny Urząd Statystyczny
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Instrument Szybkiego Reagowania
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
    Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Państwowa Inspekcja Pracy
  • Kapitał Ludzki
    Kapitał Ludzki
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Praca w WUP Toru
    Praca w WUP Toru
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Rynek Pracy pod Lupą
  • Zielona Linia
    Zielona Linia
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych