Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Mitteilungsblatt

Loading...Laden ...
Registrieren, hier, um Benachrichtigungen über Neuigkeiten aus der Provincial Arbeitsamt erhalten

SENKLOT

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Dni otwarte Funduszy Europejskich

  Dni otwarte Funduszy Europejskich już po raz IV w województwie kujawsko-pomorskim.

 • Ogłoszenie o naborze projektów konkursowychPO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych POWER

 • Zapraszamy do tujestpraca.eu

  Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnego serwisu przeznaczonego dla osób poszukujących pracy, pracodawców i pracowników urzędów pracy! Dzięki tujestpraca.eu znajdziesz ofertę pracy, pracownika oraz będziesz na bieżąco śledzić wydarzenia z regionalnego rynku pracy.

 • Informationen zu den ausgewählten Berufen

  HINWEIS! Wichtige Informationen über den Wettbewerb auf dem regionalen Arbeitsmarkt. (Fuß. Kurchan, CELALTEBER, Loretta Humble)

 • Labour Market at Lupa

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kontynuuje monitoring rynku pracy w regionie m.in. poprzez zrealizowany projekt systemowy "Rynek Pracy pod Lupą II". Einzelheiten zu den Annahmen und Ergebnisse der Studie finden Sie auf der Projekt-Website. (Fuß. Toruń VLO)

 • Dni otwarte Funduszy Europejskich
 • Ogłoszenie o naborze projektów konkursowych – PO WER
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
 • Rynek Pracy pod Lupą

Nachrichten

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung