La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bulletin

ChargementChargement
Signer, ici pour recevoir des notifications de nouvelles de la Direction Provinciale du Travail

Sonde

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Informacja o ogłoszonym konkursie w ramach Poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Zapraszamy do tujestpraca.eu

  Zapraszamy do skorzystania z nowoczesnego serwisu przeznaczonego dla osób poszukujących pracy, pracodawców i pracowników urzędów pracy! Dzięki tujestpraca.eu znajdziesz ofertę pracy, pracownika oraz będziesz na bieżąco śledzić wydarzenia z regionalnego rynku pracy.

 • Information sur les professions

  NOTICE! Informations importantes sur la situation de la concurrence sur le marché du travail régional. (Pied. Kurchan, CELALTEBER, Loretta Humble)

 • Marché du travail au Lupa

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kontynuuje monitoring rynku pracy w regionie m.in. poprzez zrealizowany projekt systemowy "Rynek Pracy pod Lupą II". Les hypothèses et les résultats de l'étude peuvent être consultés sur le site Web du projet. (Pied. Toruń VLO)

 • Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
 • Rynek Pracy pod Lupą

Nouvelles

 • Województwo na tle Polski w marcu 2017 r.

  Według stanu w końcu marca 2017 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 98 711 bezrobotnych.

  27 Avril 2017 PLUS DE
 • Praca dla opiekunek / opiekunów osób starszych w Niemczech

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec w charakterze opiekuna osób starszych. Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia ATERIMA MED Sp. z o.o. Sp. k.  (nr KRAZ: 7085) odbędzie się 18 Mai 2017 r. o godz. 12.00, w Oddziale […]

 • Informacja po spotkaniu z Agencją Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o., nr KRAZ 5612

  Sur 26 Avril 2017 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przedstawicielami Agencji Zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi, dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia w […]

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. pracy w Toruniu lub Bydgoszczy w dn. 17 Mai 2017 r.

  S'il vous plaît noter, que sur 17 Mai 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia Flame Employment Polska Sp. z o.o. (nr KRAZ 2376). Podczas spotkania osoby zainteresowane będą […]

 • Wykaz zawodów refundowanych

  W Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 Avril 2017 r.  pod poz. 1989 została opublikowana uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marque 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na […]

 • Sejmik Województwa przyjął informację o sytuacji na rynku pracy

  Sur 24 Avril 2017 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął „Informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 i 2017 roku” przygotowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Wcześniej informacja ta została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Pracy, Pomocy […]

 • Nieczynny Oddział we Włocławku w dniu 02.05.2017

  W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami organizacyjnymi i nieczynnym w tym dniu Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, który administruje siedzibą WUP we Włocławku, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, que sur 02 Mai 2017 r. (wtorek) Oddział […]

  25 Avril 2017 PLUS DE
 • Praca w Niemczech dla hydraulików i monterów instalacji

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Bydgoszczy i we Włocławku w dniach 9-10 Mai de cette année. zaprasza kandydatów do pracy w zawodach:  hydraulik, monter i/ lub serwisant instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, monter, serwisant wentylacji i klimatyzacji na […]

  21 Avril 2017 PLUS DE
 • Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2016

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie pt. „Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2016” charakteryzujące najważniejsze cechy wojewódzkiego rynku pracy oraz przedstawiające dynamikę zmian dokonujących się w tej dziedzinie.

  18 Avril 2017 PLUS DE

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale