Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

CIiPKZ Torun – szkolenia drukuj

CIiPKZ Torun – szkolenia

CIiPKZ Torun – szkolenia

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

Zajęcia dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

CELE:

  • zapoznanie się z Centrum – możliwościami korzystania z informacji i poradnictwa;
  • ćwiczenia związane z wyborem zawodu, szkoły, kierunku studiów, itp.
  • przygotowanie do wejścia na rynek pracy (szkoły zawodowe);
  • ćwiczenia z poznawania samego siebie – głównie swoich zainteresowań;
  • indywidualna praca – zbieranie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy, itp.
  • korzystanie z ofert Filmoteki: filmów, programów komputerowych;
  • możliwość umówienia się na indywidualna rozmowę doradczą;

Czas trwania: 1,5 – 2 godz. Zajęcia odbywają się od godz. 9.00 lub 12.00.
Liczba uczestników: około 15 osób.
Grupy organizowane są przez pedagogów szkolnych bądź wychowawców w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

WARSZTATY “WEJŚCIE NA RYNEK PRACY”

Zajęcia dla uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych i techników.

CELE: Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych przy szukaniu i podejmowaniu pracy.

DZIEŃ PIERWSZY:

  • metody poszukiwania pracy;
  • praktyczna nauka pisania c.v. i listu motywacyjnego – połączona z przygotowaniem własnych dokumentów;
  • umiejętność czytania i tworzenia prasowych ofert pracy;
  • zapoznanie się z rodzajami umów o pracę;

DZIEŃ DRUGI:

  • zapoznanie się ze sztuką autoprezentacji;
  • odgrywanie scenki symulacyjnej dotyczącej rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia do pracy;
  • pokaz filmu instruktażowego w zależności od potrzeb danej grupy np. “Rozmowa z pracodawcą”, “Rozmowa wstępna”, “Mowa ciała”.

Czas trwania: 2 dni po około 4 godz. dziennie.
Liczba uczestników: około 15 osób.
Grupy organizowane są przez pedagogów szkolnych bądź wychowawców w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

WARSZTATY “POZNAJ SIEBIE – TWÓRCZE SPOJRZENIE NA SIEBIE W KONTEKŚCIE WYBORU ZAWODU”

Zajęcia dla uczniów III. i IV. klas liceum ogólnokształcącego.

CELE:

  • odkrycie w sobie POTENCJAŁU umiejętności, zainteresowań, zdolności i odpowiednich cech charakteru ważnych w procesie orientacji zawodowej i wyboru zawodu (uczniowie uczestniczą w szeregu ćwiczeń mających na celu samopoznanie, uporządkowanie wiedzy o sobie samym i głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi);
  • uzyskanie informacji o zawodach;
  • zdobycie umiejętności związanych z wejściem na rynek pracy.

Czas trwania: 3 do 5 dni po około 4 – 5 godz. dziennie.
Liczba uczestników: od 8 do 12 osób.
Grupy organizowane są przez pedagogów szkolnych bądź wychowawców w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

KURS INSPIRACJI

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

  • chcą być aktywne na rynku pracy;
  • chcą zdobyć pracę lub wykształcenie odpowiednie dla siebie;
  • pozostają bez pracy;
  • są zagrożone długotrwałym bezrobociem.

Program kursu jest oparty na metodach duńskich i prowadzony przez doradców szkolonych przez ekspertów z Danii.

CELE:

  • poznanie i zrozumienie samego siebie i otaczającego świata;
  • odkrycie i wykorzystanie własnego POTENCJAŁU zawodowego;
  • wzbudzenie trwałej motywacji do ciągłego samo rozwoju.

Uczestnicy kursu biorą udział w szeregu ćwiczeń mających na celu samopoznanie, uporządkowanie wiedzy o sobie samym i głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi. Cechą charakterystyczną kursu jest to, że uczestnicy współtworzą go – często sami decydują, co będzie tematyką zajęć, ich potrzeby i oczekiwania tworzą plan i program kursu.

Efektem bezpośrednim kursu jest sformułowanie przez każdego uczestnika INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Czas trwania: około 10 dni, po około 4 godz. dziennie.
Liczba uczestników: od 8 do 16 osób.
Grupy organizowane są wśród osób zainteresowanych.

WARSZTATY “PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ”

Praktyczne sposoby aktywizowania jednostek do poznania siebie, wyboru (zmiany) zawodu i pracy. CELE:

  • zapoznanie z działalnością Centrum oraz innych placówek wspomagających poradnictwo zawodowe;
  • zdolność do aktywnego i świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej oraz skutecznego poszukiwania pracy zapewniającej satysfakcję moralną i materialną;
  • uświadomienie uczestnikom zajęć potrzeby świadomego kształtowania kariery zawodowej uwzględniającej jego zainteresowania i predyspozycje;
  • poszukiwanie pracy – kształtowanie własnej ścieżki zawodowej, dokumenty i działania niezbędne dla skutecznego poszukiwania pracy;
  • profesjonalna autoprezentacja.

Czas trwania: 3 dni po 6 godz. dziennie.
Liczba uczestników: od 12 do 15 osób.

METODY I FORMY REALIZACJI: Zajęcia prowadzone są przez dwóch doradców zawodowych z wykorzystaniem metod pracy indywidualnej, grupowej, w parach, scenek symulacyjnych, studium przypadków i multimedialnych programów komputerowych, filmów zawodoznawczych oraz instruktażowych z dziedziny psychologii społecznej, testów i autotestów, kwestionariuszy oraz innych zawodoznawczych materiałów informacyjnych.

WARSZTATY “AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY”

Zajęcia przeznaczone są dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

CELE:

  • poznanie swoich umiejętności, predyspozycji i zainteresowań w kontekście wykorzystania ich w procesie szukania pracy i prezentowania się pracodawcy;
  • poznanie metod i technik poszukiwania pracy;
  • nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych – c.v., listów motywacyjnych;
  • umiejętność tworzenia ofert pracy;
  • poznanie zasad i technik autoprezentacji;
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (z wykorzystaniem scenek symulacyjnych);
  • zaznajomienie uczestników z sytuacją na rynku pracy;

Czas trwania zajęć: Zajęcia trwają 5 dni, po około 4 – 5 godz. dziennie
Liczba uczestników: od 8 do 12 osób.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście bądź telefonicznie do siedziby Centrum.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Sieć Europejskich Ofert Pracy
  • Główny Urząd Statystyczny
    Główny Urząd Statystyczny
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Instrument Szybkiego Reagowania
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
    Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Państwowa Inspekcja Pracy
  • Kapitał Ludzki
    Kapitał Ludzki
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Praca w WUP Toru
    Praca w WUP Toru
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Rynek Pracy pod Lupą
  • Zielona Linia
    Zielona Linia
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych