The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg naŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POWIELANIA, DRUKOWANIA, OPRAWIANIA OPRACOWAŃ WUP W TORUNIU” on 07.04.2010 7 April 2010 print

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, in accordance with the Act of 29 January 2004 r. – Public Procurement Law (OJ. of 2007 r. No. r23 Item. 1655 with subsequent. zm.) naŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POWIELANIA, DRUKOWANIA, OPRAWIANIA OPRACOWAŃ WUP W TORUNIU” on 07.04.2010

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance