Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg na roboty budowlane wzmocnienia konstrukcji dachu , wentylacji dachu , ogrzewanie rynien i rur spustowych , termomodernizacyjne elewacji wraz z pracami towarzyszącymi budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniuoddział zamiejscowy w Bydgoszczy przy ul. Paderewski 26 31 August 2011 drucken

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 Absatz. 8, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 29 Januar 2004. – Vergaberecht (Dz.U. von 2010 r. Nein. 113 ,Artikel. 759 z pózn. zm.) nana roboty budowlane wzmocnienia konstrukcji dachu , wentylacji dachu , ogrzewanie rynien i rur spustowych , termomodernizacyjne elewacji wraz z pracami towarzyszšcymi budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniuoddział zamiejscowy w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 26

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung