Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg na przedłużenie licencji na oprogramowanie i wsparcia technicznego dla dwóch urządzeń UTM Netasq U250 wraz z przeszkoleniem z administracji urzšdzeniami pracowników Zamawiającego, przedłużenie licencji programu antywirusowego Trend Micro Officescan oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Landesk i wsparcia technicznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 2 November 2011 drucken

Przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 Absatz. 8, zgodnie z ustawš z dnia 29 Januar 2004. – Vergaberecht (Dz.U. von 2010 r. Nein. 113 ,Artikel. 759 z pózn. zm. ) na przedłużenie licencji na oprogramowanie i wsparcia technicznego dla dwóch urządzeń UTM Netasq U250 wraz z przeszkoleniem z administracji urzšdzeniami pracowników Zamawiającego, przedłużenie licencji programu antywirusowego Trend Micro Officescan oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Landesk i wsparcia technicznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung