Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie im November 2012 r. 7 Januar 2013 drucken

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie

kujawsko-pomorskim w listopadzie 2012 r.

 

  • Zahl der Arbeitslosen

 

Nach den vorläufigen Berichte der Kreisarbeitsämtern eingereicht, am Ende November 2012 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 142 398 bezrobotnych. Dies war 4002 osób (2,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 8103 osoby (6,0%) więcej niż w końcu listopada 2011 Jahr. W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3583 osoby (2,7%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada br. wyniosła 2059,0 tys. Menschen i w odniesieniu do listopada wzrosła o 3,2% (w roku ubiegłym wzrost wyniósł 2,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

      W listopadzie br., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: von 28 osób w powiecie rypińskim do 664 osób w powiecie inowrocławskim. Spadek liczby bezrobotnych dotyczył tylko powiatu radziejowskiego (die 1 osobę).

 

  • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

     W listopadzie 2012 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3303 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, die 1220 mniej niż w ubiegłym miesiącu, aber 242 więcej niż w listopadzie 2011 r.

 

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung