The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2012 r. 7 January 2013 print

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie

kujawsko-pomorskim w listopadzie 2012 r.

 

  • Number of unemployed

 

According to the preliminary reports submitted by the district labor offices, at the end of November 2012 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 142 398 Unemployment. This was 4002 osób (2,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 8103 osoby (6,0%) więcej niż w końcu listopada 2011 year. W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3583 osoby (2,7%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada br. wyniosła 2059,0 thousand. people i w odniesieniu do listopada wzrosła o 3,2% (w roku ubiegłym wzrost wyniósł 2,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

      W listopadzie br., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: from 28 osób w powiecie rypińskim do 664 osób w powiecie inowrocławskim. Spadek liczby bezrobotnych dotyczył tylko powiatu radziejowskiego (the 1 osobę).

 

  • Number of job vacancies and places professional activation

     W listopadzie 2012 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3303 vacancies and of professional activation, the 1220 mniej niż w ubiegłym miesiącu, but 242 więcej niż w listopadzie 2011 r.

 

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance