La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2012 r. 7 Janvier 2013 imprimer

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie

kujawsko-pomorskim w listopadzie 2012 r.

 

  • Nombre de chômeurs

 

Selon les rapports préliminaires soumis par les bureaux régionaux du travail, à la fin de Novembre 2012 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 142 398 bezrobotnych. Ce fut 4002 osób (2,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 8103 osoby (6,0%) więcej niż w końcu listopada 2011 année. W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3583 osoby (2,7%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada br. wyniosła 2059,0 tys. personnes i w odniesieniu do listopada wzrosła o 3,2% (w roku ubiegłym wzrost wyniósł 2,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

      W listopadzie br., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: à partir de 28 osób w powiecie rypińskim do 664 osób w powiecie inowrocławskim. Spadek liczby bezrobotnych dotyczył tylko powiatu radziejowskiego (la 1 osobę).

 

  • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

     W listopadzie 2012 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3303 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, la 1220 mniej niż w ubiegłym miesiącu, d'un 242 więcej niż w listopadzie 2011 r.

 

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale