Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die konstituierende Sitzung des Regional Employment Board of Toruń 8 Januar 2013 drucken

Bitte seien geraten, daß an 7 Dezember 2012 r. hielt seine konstituierende Sitzung des Regional Employment Board of Toruń (WRZ), wo Herr Michael Korolko Vorstandsmitglied Kujawsko-Pomorskie, handed Entlastung der Mitglieder für eine Amtszeit von September ernannt 2012-2016.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego WRZ wybrano Pana prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego, przedstawiciela nauki, a na Wiceprzewodniczącego WRZ Pana Jerzego Górzyńskiegoprzedstawiciela organizacji pracodawców. Ponadto Pan Jerzy Górzyński został delegowany przez WRZ do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

W dalszej części posiedzenia:

 • Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawił założenia do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 Jahr.

 • Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu omówił aktualną sytuację na rynku pracy.

Ponadto WRZ pozytywnie zaopiniowała Plan Wydatków Funduszu Pracy na rok 2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung