The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The inaugural meeting of the Regional Employment Board of Toruń 8 January 2013 print

Please be advised, that on 7 December 2012 r. held its inaugural meeting of the Regional Employment Board of Toruń (WRZ), where Mr. Michael Korolko Board Member Kujawsko-Pomorskie, handed acts of the members appointed for a term of SEP 2012-2016.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego WRZ wybrano Pana prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego, przedstawiciela nauki, a na Wiceprzewodniczącego WRZ Pana Jerzego Górzyńskiegoprzedstawiciela organizacji pracodawców. Ponadto Pan Jerzy Górzyński został delegowany przez WRZ do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

W dalszej części posiedzenia:

 • Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawił założenia do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 year.

 • Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu omówił aktualną sytuację na rynku pracy.

Ponadto WRZ pozytywnie zaopiniowała Plan Wydatków Funduszu Pracy na rok 2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance