La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

La réunion inaugurale du conseil régional de l'emploi de Toruń 8 Janvier 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, que sur 7 Décembre 2012 r. a tenu sa réunion inaugurale du Conseil régional de l'emploi de Toruń (WRZ), où M. Michael Korolko membre du conseil de Cujavie-Poméranie, actes mains des membres nommés pour un mandat de SEP 2012-2016.

W wyniku głosowania na Przewodniczącego WRZ wybrano Pana prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego, przedstawiciela nauki, a na Wiceprzewodniczącego WRZ Pana Jerzego Górzyńskiegoprzedstawiciela organizacji pracodawców. Ponadto Pan Jerzy Górzyński został delegowany przez WRZ do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

W dalszej części posiedzenia:

 • Pan Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawił założenia do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 année.

 • Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu omówił aktualną sytuację na rynku pracy.

Ponadto WRZ pozytywnie zaopiniowała Plan Wydatków Funduszu Pracy na rok 2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale