Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2012 r. 17 stycznia 2013 drukuj

W grudniu 2012 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 714 bezrobotnych(o 12,2% mniej niż w listopadzie, ale o 2,2% więcej niż w grudniu 2011 r.).

    Podjęcia pracy – 6215 osób – stanowiły 53,1% ogółu wyłączeń (w listopadzie było to odpowiednio: 5843 osoby i 43,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4502 bezrobotnych (o 4,2% mniej niż w listopadzie), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1713 osób (o 49,9% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 106 osób (o 11 osób więcej niż w listopadzie), natomiast roboty publiczne – 161 osób (o 72 osoby mniej). W grudniu 323 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w listopadzie – 271 osób), a 693 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 430 osób w listopadzie). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 430 bezrobotnych (w listopadzie – 114 osób).

    Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 196 bezrobotnych (o 86,1% mniej niż w listopadzie), staże rozpoczęło 475 bezrobotnych (o 13,2% mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 31 bezrobotnych (o 68,7% mniej). Nikt nie podjął przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak w listopadzie).

    Nikogo nie wyłączono z ewidencji bezrobotnych z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego (tak samo jak w listopadzie).

    Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 242 bezrobotnych (w listopadzie – 324 osoby), natomiast 28,6% wyłączeń (3351 osób) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w listopadzie było to odpowiednio: 25,5% i 3403 osoby).

    W grudniu 2012 roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 2254 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 31,8% mniej niż w listopadzie i o 6,9% mniej niż w grudniu 2011 r.). Było to:
– 379 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w listopadzie – 603 propozycje). Było to: 361 propozycji stażu (o 189 mniej niż w listopadzie) i 18 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 35 mniej); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w listopadzie).
– 1875 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zatrudnienia subsydiowanego dotyczyło 559 z nich. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 30,7%. Spadek dotyczył zarówno propozycji zatrudnienia subsydiowanego (o 18,5%), jak i niesubsydiowanego (o 34,8%).

    Dla niepełnosprawnych zgłoszono 324 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 18,8% na prace subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 16 propozycji (w tym 25,0% na stanowiska subsydiowane)

    W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 1321 wolnych miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 113 bezrobotnych.

    Od początku roku pozyskano 53 616 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 13,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2011).

    Według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 11 828 bezrobotnych (wobec 17 274 osób w końcu listopada), w tym:
– 121 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 850 osób),
– 4612 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 6915 osób),
– 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – także 10 osób),
– 1256 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 1397 osób),
– 792 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w listopadzie – 2004 osoby),
– 349 osób było zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych (w listopadzie – 1676 osób),
– nikt nie odbywał szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w listopadzie – 25 osób);
– 4688 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w listopadzie – 4397 osób).

    Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2012 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2012

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych