Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2013r. 8 Februar 2013 drucken

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim w styczniu 2013 r.

  • Zahl der Arbeitslosen

 

    Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 159 199 bezrobotnych. Dies war 10 360 osób (7,0%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 934 osoby (7,4%) więcej niż w końcu stycznia 2012 Jahr. W styczniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 8643 osoby (6,2%).

      Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2013 r. wyniosła 2 296,0 tys. Menschen i w odniesieniu do grudnia wzrosła o 7,5% (w roku 2012 wzrost wyniósł 7,0%).

      Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

     W styczniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: von 197 osób w powiecie sępoleńskim do 968 osób w Bydgoszczy.

  • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

     W styczniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4702 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, die 2448 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1399 więcej niż w styczniu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung