The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2013r. 8 February 2013 print

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim w styczniu 2013 r.

  • Number of unemployed

 

    Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 159 199 Unemployment. This was 10 360 osób (7,0%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 934 osoby (7,4%) więcej niż w końcu stycznia 2012 year. W styczniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 8643 osoby (6,2%).

      Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2013 r. wyniosła 2 296,0 thousand. people i w odniesieniu do grudnia wzrosła o 7,5% (w roku 2012 wzrost wyniósł 7,0%).

      Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

     W styczniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: from 197 osób w powiecie sępoleńskim do 968 osób w Bydgoszczy.

  • Number of job vacancies and places professional activation

     W styczniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4702 vacancies and of professional activation, the 2448 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1399 więcej niż w styczniu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance