La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2013r. 8 Février 2013 imprimer

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim w styczniu 2013 r.

  • Nombre de chômeurs

 

    Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 159 199 bezrobotnych. Ce fut 10 360 osób (7,0%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 934 osoby (7,4%) więcej niż w końcu stycznia 2012 année. W styczniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 8643 osoby (6,2%).

      Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2013 r. wyniosła 2 296,0 tys. personnes i w odniesieniu do grudnia wzrosła o 7,5% (w roku 2012 wzrost wyniósł 7,0%).

      Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

     W styczniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: à partir de 197 osób w powiecie sępoleńskim do 968 osób w Bydgoszczy.

  • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

     W styczniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 4702 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, la 2448 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1399 więcej niż w styczniu 2012 r.

 

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale