Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia 18 Februar 2013 drucken

W styczniu 2013 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wpłynęło 168 wniosków o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w styczniu 2012 r. – 156 wniosków) oraz 165 wniosków o pośrednictwo w uzyskaniu dokumentu potwierdzającego przebyte okresy ubezpieczenia/zatrudnienia w państwach UE, EOG i Szwajcarii (w styczniu 2012 r. – 157 wniosków), najczęściej po przebytym zatrudnieniu na terenie Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung