Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3. OP HC 18 Februar 2013 drucken

W ramach Poddziałania 6.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 20 projektów systemowych na łączną kwotę 105 566 727,84 PLN, w tym kwota dofinansowania 104 681 500,00 PLN, przeszło pozytywnie oceną merytoryczną.

W roku 2013 planowane jest wsparcie dla 14 793 Menschen, w postaci:

 • staży dla 9 522 Menschen,
 • szkoleń dla 4 193 Menschen,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 058 Menschen,
 • prac interwencyjnych dla 189 Menschen,
 • wyposażenia i doposażenia miejsc pracy dla 109 Menschen.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung