The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3. OP HC 18 February 2013 print

W ramach Submeasures 6.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 20 projektów systemowych na łączną kwotę 105 566 727,84 PLN, w tym kwota dofinansowania 104 681 500,00 PLN, przeszło pozytywnie oceną merytoryczną.

W roku 2013 planowane jest wsparcie dla 14 793 people, w postaci:

 • staży for 9 522 people,
 • szkoleń for 4 193 people,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej for 1 058 people,
 • prac interwencyjnych for 189 people,
 • wyposażenia i doposażenia miejsc pracy for 109 people.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance