La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3. PO CH 18 Février 2013 imprimer

W ramach Poddziałania 6.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 20 projektów systemowych na łączną kwotę 105 566 727,84 PLN, w tym kwota dofinansowania 104 681 500,00 PLN, przeszło pozytywnie oceną merytoryczną.

W roku 2013 planowane jest wsparcie dla 14 793 personnes, w postaci:

 • staży dla 9 522 personnes,
 • szkoleń dla 4 193 personnes,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 058 personnes,
 • prac interwencyjnych dla 189 personnes,
 • wyposażenia i doposażenia miejsc pracy dla 109 personnes.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale