Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o Poddziałaniu 6.1.3 22 lutego 2013 drukuj

Od 20 grudnia 2012 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy trwał nabór i ocena tzw. „projektów systemowych” powiatowych urzędów pracy realizowanych na podstawie wieloletnich umów ramowych podpisanych w 2008 r. w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem finansowania tych projektów są w 85% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Funduszu Pracy.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku pracy, WUP, działając w imieniu Samorządu Województwa i w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa, przeznaczył na realizację tych projektów w 2013 roku ponad 104 mln zł. Środki dostępne dla poszczególnych powiatów zostały podzielone z wykorzystaniem kryteriów ustalonych przez Sejmik Województwa, uwzględniających m.in. skalę bezrobocia, udział grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym absolwentów szkół) oraz liczbę podjęć pracy.

Dzięki tym środkom w bieżącym roku pomoc otrzyma blisko 15 tysięcy osób  bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa. Wśród nich znajdzie się ok. 6000 osób do 30 roku życia (w tym ok. 3000 absolwentów szkół) oraz ok. 1500 osób powyżej 50 roku życia, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy.

Podpisanie umów o dofinansowanie „projektów systemowych” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a powiatowymi urzędami pracy miało miejsce w dniu 20 lutego br. Projekty te zakładają wsparcie osób bezrobotnych z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym głównie: staży, szkoleń zawodowych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych i wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Zapewniają też kompleksowe wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W wyniku uczestnictwa w tych projektach minimum 45% bezrobotnych podejmie zatrudnienie.

Od początku realizacji PO KL do końca 2012 r. w ramach „projektów systemowych” powiatowe urzędy pracy udzieliły wsparcia już ponad 60 600 osobom bezrobotnym.

Pobierz: Wykresy przedstawiające planowane wsparcie

Pobierz: Zestawienie zawartych aneksów do umów ramowych

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych