Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zwiększenie alokacji na konkurs 10-6.1.1-2012 27 lutego 2013 drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 10/6.1.1/2012 ogłoszony w grudniu 2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 7 mln zł do 12 mln zł, co umożliwi dofinansowanie minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.Projekty, które uzyskają dofinansowanie, są skierowane do ponad 800 osób niepracujących – głównie kobiet, osób starszych (50-64 lata) oraz osób niepełnosprawnych. Zwiększenie alokacji pozwoli na objęcie pomocą większej liczby osób pozostających bez zatrudnienia, dzięki czemu zwiększą się również ich szanse na podjęcie pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30% – w przypadku projektów skierowanych do osób należących do grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. niepełnosprawnych, czy w wieku 50-64 lata), a 45% – w przypadku pozostałych uczestników projektu.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych