Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aufstockung der Mittel für den Wettbewerb 10-6.1.1-2012 27 Februar 2013 drucken

Marschallamt Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 10/6.1.1/2012 kündigte im Dezember 2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 7 mln zł do 12 mln zł, co umożliwi dofinansowanie Minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, Führung, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.Projekty, które uzyskają dofinansowanie, są skierowane do ponad 800 osób niepracujących – głównie kobiet, ältere Menschen (50-64 lata) oraz osób niepełnosprawnych. Zwiększenie alokacji pozwoli na objęcie pomocą większej liczby osób pozostających bez zatrudnienia, dzięki czemu zwiększą się również ich szanse na podjęcie pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30% – w przypadku projektów skierowanych do osób należących do grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. niepełnosprawnych, czy w wieku 50-64 lata), a 45% – w przypadku pozostałych uczestników projektu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung