La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'augmentation de l'allocation pour le concours 10-6.1.1-2012 27 Février 2013 imprimer

Bureau du prévôt des Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 10/6.1.1/2012 annoncé en Décembre 2012 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 7 mln zł do 12 mln zł, co umożliwi dofinansowanie minimum 22 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, orientation, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.Projekty, które uzyskają dofinansowanie, są skierowane do ponad 800 osób niepracujących – głównie kobiet, personnes âgées (50-64 lata) oraz osób niepełnosprawnych. Zwiększenie alokacji pozwoli na objęcie pomocą większej liczby osób pozostających bez zatrudnienia, dzięki czemu zwiększą się również ich szanse na podjęcie pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30% – w przypadku projektów skierowanych do osób należących do grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. niepełnosprawnych, czy w wieku 50-64 lata), a 45% – w przypadku pozostałych uczestników projektu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale