The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Giving opinions by the Provincial Council of Employment applications for establishment of new lines of learning 7 March 2013 print

We inform, że najbliższe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, the subject m.in. opinions will be made by the school Kujawsko-Pomeranian requests for the placing of learning a new field of study will be 5 April 2013 r.

Therefore, the deadline for submitting the above. applications, które będą mogły być rozpatrzone na ww. posiedzeniu WRZ upływa 22 brand 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. wydawania opinii oraz sposobu przygotowania wniosku można znaleźć here.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance