Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2013 r. 8 März 2013 drucken

  • Zahl der Arbeitslosen

      Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu lutego 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 161 754 bezrobotnych. Dies war 2725 Menschen (1,7%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 245 osób (6,8%) więcej niż w końcu lutego 2012 roku. W lutym 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3244 osoby (2,2%).

      Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2013 r. wyniosła 2 337,4 tys. Menschen i w odniesieniu do stycznia wzrosła o 1,8% (w roku 2012 wzrost wyniósł 2,2%).

        Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

        W lutym 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: von 1 osoby w powiecie bydgoskim do 602 osób w Bydgoszczy. W powiecie grudziądzkim liczba bezrobotnych nie zmieniła się, a w 4 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: w powiecie radziejowskim o 15 osób, sępoleńskim o 30 osób, wąbrzeskim o 58 osób i lipnowskim o 60 osób.

  • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

          W lutym 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6363 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 1758 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 3331 więcej niż w lutym 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung