La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Février 2013 r. 8 Mars 2013 imprimer

  • Nombre de chômeurs

      Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, à la fin de Février 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 161 754 bezrobotnych. Ce fut 2725 personnes (1,7%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 10 245 osób (6,8%) więcej niż w końcu lutego 2012 roku. W lutym 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3244 osoby (2,2%).

      Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2013 r. wyniosła 2 337,4 tys. personnes i w odniesieniu do stycznia wzrosła o 1,8% (w roku 2012 wzrost wyniósł 2,2%).

        Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

        W lutym 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: à partir de 1 osoby w powiecie bydgoskim do 602 osób w Bydgoszczy. W powiecie grudziądzkim liczba bezrobotnych nie zmieniła się, a w 4 powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych: w powiecie radziejowskim o 15 osób, sępoleńskim o 30 osób, wąbrzeskim o 58 osób i lipnowskim o 60 osób.

  • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

          W lutym 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6363 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 1758 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 3331 więcej niż w lutym 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale