Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Schulberatung Punkt in Gila 5 April 2013 drucken

Im ersten Quartal des 2013 w Gimnazjum i Liceum Akademickim powstał Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego (erste seiner Art in Toruń *), in denen der Berater führt CIiPKZ in Toruń individuelle Beratung ruft jeden Freitag von. 11.30. Wcześniejszych zapisów na spotkanie z doradcą zawodowym dokonuje pedagog szkolny. W pierwszych tygodniach funkcjonowania punkt przeszedł oblężenie zainteresowanymi tą formą pomocy, co świadczy o trafieniu w potrzeby uczniów.

Godna pokreślenia jest otwarta postawa szkoły pozwalająca na stworzenie warunków do realizacji działań na rzecz uczniów ich rodziców i nauczycieli. Szczególne podziękowania dla Dyrekcji GiLA i pedagoga szkolnego za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę współpracy.

* Podobne spotkania doradcze odbywają się od września 2012 roku w III LO w Toruniu. Doradcą prowadzącym spotkania jest Piotr Wełnicki.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung