La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

École point de counseling en Gila 5 Avril 2013 imprimer

Au cours du premier trimestre de 2013 w Gimnazjum i Liceum Akademickim powstał Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego (premier du genre à Toruń *), dans lequel le conseiller en orientation conduit CIiPKZ Toruń individu appelle tous les vendredis de. 11.30. Wcześniejszych zapisów na spotkanie z doradcą zawodowym dokonuje pedagog szkolny. W pierwszych tygodniach funkcjonowania punkt przeszedł oblężenie zainteresowanymi tą formą pomocy, co świadczy o trafieniu w potrzeby uczniów.

Godna pokreślenia jest otwarta postawa szkoły pozwalająca na stworzenie warunków do realizacji działań na rzecz uczniów ich rodziców i nauczycieli. Szczególne podziękowania dla Dyrekcji GiLA i pedagoga szkolnego za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę współpracy.

* Podobne spotkania doradcze odbywają się od września 2012 roku w III LO w Toruniu. Doradcą prowadzącym spotkania jest Piotr Wełnicki.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale