Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Entlassungen bei Sharp Manufacturing Poland – Informationsveranstaltungen 5 April 2013 drucken

W dniach 22, 27 Marke 2013 Die Mitarbeiter des Zentrums für Informations-und Karriereplanung in Torun besucht Briefings mit Entlassungen Sharp Manufacturing Company in Polen Ostaszewo Basis.

Spotkania, przy współudziale Powiatowych Urzędów Pracy dla miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego, miały na celu poinformowanie zwalnianych pracowników o przysługujących im uprawnieniach, formach wsparcia doradczego oraz instrumentach rynku pracy. Pracownicy firmy Sharp byli również informowani o wysokościach przysługujących im zasiłków dla bezrobotnych, a także terminach i możliwościach rejestracji w Powiatowych Urzędach Pracy (w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia jakiemu podlegają). Pomocą zostało objętych 211 Menschen.

           Do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zgłaszają się pierwsze zwalniane osoby, które przebywają na tzw. „postojowym”, w celu uzyskania porady, przygotowania lub weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,  uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zapoznania się z ofertą szkoleniową i aktualnymi ofertami pracy. Centrum zaproponowało zwalnianym również pomoc w formie informacji na odległość oraz przesyłania skategoryzowanych ofert pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung