La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Licenciements chez Sharp Manufacturing Poland – des réunions d'information 5 Avril 2013 imprimer

W dniach 22, 27 marque 2013 les employés du Centre d'information et de planification de carrière ont assisté à des séances d'information à Torun avec le personnel de Sharp Manufacturing Company redondant basé en Pologne Ostaszewo.

Spotkania, przy współudziale Powiatowych Urzędów Pracy dla miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego, miały na celu poinformowanie zwalnianych pracowników o przysługujących im uprawnieniach, formach wsparcia doradczego oraz instrumentach rynku pracy. Pracownicy firmy Sharp byli również informowani o wysokościach przysługujących im zasiłków dla bezrobotnych, a także terminach i możliwościach rejestracji w Powiatowych Urzędach Pracy (w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia jakiemu podlegają). Pomocą zostało objętych 211 personnes.

           Do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu zgłaszają się pierwsze zwalniane osoby, które przebywają na tzw. „postojowym”, w celu uzyskania porady, przygotowania lub weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,  uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zapoznania się z ofertą szkoleniową i aktualnymi ofertami pracy. Centrum zaproponowało zwalnianym również pomoc w formie informacji na odległość oraz przesyłania skategoryzowanych ofert pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale