Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie März 2013 r. 8 April 2013 drucken

  • Zahl der Arbeitslosen

Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, am Ende März 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 159 373 bezrobotnych. Dies war 2271 osób (1,4%) weniger als am Ende des vorhergehenden Monats, aber 983Menschenby (6,6%) więcej niż w końcu marca 2012 roku. W marcu 2012 roku liczba bezrobotnych
w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1969 osób (1,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2013 r. wyniosła 2 315,9 tys. Menschen i w odniesieniu do lutego zmniejszyła się o 0,9% (w roku 2012 wzrost wyniósł 1,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Im März 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: od 9 osób w powiecie tvonuńskim do 407 osób w powiecie lipnowskim. W 5 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 5 osób w powiecie mogileńskim do 106 osób w powiecie bydgoskim.

  • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W lutym 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6545 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, die 142 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 135 więcej niż w marcu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

  

 

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung