The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in March 2013 r. 8 April 2013 print

  • Number of unemployed

Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, at the end of March 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 159 373 Unemployment. This was 2271 osób (1,4%) less than at the end of the previous month, but 9833 ospeople6,6%) więcej niż w końcu marca 2012 roku. W marcu 2012 roku liczba bezrobotnych
w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1969 osób (1,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2013 r. wyniosła 2 315,9 thousand. people i w odniesieniu do lutego zmniejszyła się o 0,9% (w roku 2012 wzrost wyniósł 1,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

In March 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: od 9 osób w powiecie tfromuńskim do 407 osób w powiecie lipnowskim. W 5 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 5 osób w powiecie mogileńskim do 106 osób w powiecie bydgoskim.

  • Number of job vacancies and places professional activation

In February 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6545 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, the 142 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 135 więcej niż w marcu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

  

 

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance