La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Kuyavian en Mars 2013 r. 8 Avril 2013 imprimer

  • Nombre de chômeurs

Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, à la fin de Mars 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 159 373 bezrobotnych. Ce fut 2271 osób (1,4%) de moins qu'à la fin du mois précédent, d'un 9833 ospersonnes6,6%) więcej niż w końcu marca 2012 roku. W marcu 2012 roku liczba bezrobotnych
w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1969 osób (1,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2013 r. wyniosła 2 315,9 tys. personnes i w odniesieniu do lutego zmniejszyła się o 0,9% (w roku 2012 wzrost wyniósł 1,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W marcu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: od 9 osób w powiecie tà partir deuńskim do 407 osób w powiecie lipnowskim. W 5 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 5 osób w powiecie mogileńskim do 106 osób w powiecie bydgoskim.

  • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Février 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6545 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, la 142 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 135 więcej niż w marcu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

  

 

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale