The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The signing of the agreement under sub-measure 6.1.1 OP HC 9 April 2013 print

Please be advised, that on 3 April 2013 r. Regional Labour Office in Toruń entered into an agreement for financing successlful for funding under the competition number 8/6.1.1/2011 for Submeasure 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market. The value of the above. the contract is 667 379,23 PLN.
Dotychczas w ramach konkursu nr 8/6.1.1/2011 zostało podpisanych 25 umów na łączną wartość 14 935 493,89 zł. The level of funding is 100% value of projects, with the 85% the European Social Fund and 15% from the national. Jednocześnie informujemy, iż proces podpisywania umów w ramach ww. konkursu został zakończony.

Attachments

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance