The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

New Leaders Work Clubs privileges! 9 April 2013 print

Powiększyło się grono osób z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zgodnie z rekomendowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej programem szkolenia „Szukam Pracy”.
        W dniach od 04 do 08 brand 2013 r. (I group) i 18 do 22 marca 2013r. (II grupa) WUP w Toruniu zorganizował szkolenie dla Liderów Klubów Pracy i doradców zawodowych. Szkolenia odbyły się w  siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu.
        Program szkoleń obejmował po 40 godzin zajęć o charakterze wykładowo-ćwiczeniowym.
        W szkoleniach wzięło udział łącznie 15 people. Kandydatów na szkolenie wytypowały : PUP w Żninie, PUP w Grudziądzu, PUP w Nakle, PUP w Świeciu, PUP Aleksandrowie Kuj., PUP w Wąbrzeźnie, PUP w Bydgoszczy, WUP w Toruniu, MOPR w Toruniu oraz Areszt Śledczy w Toruniu. Training, ze względu na kwalifikacyjny charakter, zakończyły się zaliczeniami. Każdy z uczestników otrzymał na zakończenie stosowne zaświadczenie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance