La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nouveaux Leaders Clubs emploi privilèges! 9 Avril 2013 imprimer

Powiększyło się grono osób z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy zgodnie z rekomendowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej programem szkolenia „Szukam Pracy”.
        W dniach od 04 do 08 marque 2013 r. (I grupa) i 18 do 22 marca 2013r. (II grupa) WUP w Toruniu zorganizował szkolenie dla Liderów Klubów Pracy i doradców zawodowych. Szkolenia odbyły się w  siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu.
        Program szkoleń obejmował po 40 godzin zajęć o charakterze wykładowo-ćwiczeniowym.
        W szkoleniach wzięło udział łącznie 15 personnes. Kandydatów na szkolenie wytypowały : PUP w Żninie, PUP w Grudziądzu, PUP w Nakle, PUP w Świeciu, PUP Aleksandrowie Kuj., PUP w Wąbrzeźnie, PUP w Bydgoszczy, WUP w Toruniu, MOPR w Toruniu oraz Areszt Śledczy w Toruniu. Szkolenia, ze względu na kwalifikacyjny charakter, zakończyły się zaliczeniami. Każdy z uczestników otrzymał na zakończenie stosowne zaświadczenie.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale