The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Consultations Consulting – 18 April 2013 year. 10 April 2013 print

On 18 April 2013 year from the time 9.30 do 13.30 professional advisors of the Center for Information and Career Planning in Torun will provide consultation to all interested, którzy przyjdą na Dni Kariery oraz Targi Pracy i Edukacji organizowane w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu przy ulicy Osikowej 15.

Podczas spotkania będziemy pomagać tym, którzy nie wiedzą czym się kierować w podjęciu ostatecznej decyzji zawodowej oraz rozmawiać z tymi, którzy decyzje już podjęli, ale szukają dla niej potwierdzenia w różnych źródłach. Warto pamiętać, że jest wiele ogólnodostępnych źródeł informacji, z których należy korzystać. Na szali decyzji można położyć różne argumenty, ale muszą one być poparte rzetelnymi informacjami.

Doradcy zawodowi z CIiPKZ w Toruniu biorą udział w różnych przedsięwzięciach, których celem jest popularyzowanie świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W pierwszym kwartale tj. 6 marca bieżącego roku uczestniczyliśmy w Giełdzie Szkół Średnich, zorganizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie. W Giełdzie brali udział reprezentanci szkół średnich z Torunia oraz młodzież gimnazjalna. Spotkaliśmy się z ok. 100 osobami.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance