La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konsultacje doradcze – 18 Avril 2013 année. 10 Avril 2013 imprimer

Dnia 18 Avril 2013 roku od godziny 9.30 faire 13.30 doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu będą udzielać konsultacji wszystkim zainteresowanym, którzy przyjdą na Dni Kariery oraz Targi Pracy i Edukacji organizowane w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu przy ulicy Osikowej 15.

Podczas spotkania będziemy pomagać tym, którzy nie wiedzą czym się kierować w podjęciu ostatecznej decyzji zawodowej oraz rozmawiać z tymi, którzy decyzje już podjęli, ale szukają dla niej potwierdzenia w różnych źródłach. Warto pamiętać, że jest wiele ogólnodostępnych źródeł informacji, z których należy korzystać. Na szali decyzji można położyć różne argumenty, ale muszą one być poparte rzetelnymi informacjami.

Doradcy zawodowi z CIiPKZ w Toruniu biorą udział w różnych przedsięwzięciach, których celem jest popularyzowanie świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W pierwszym kwartale tj. 6 marca bieżącego roku uczestniczyliśmy w Giełdzie Szkół Średnich, zorganizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie. W Giełdzie brali udział reprezentanci szkół średnich z Torunia oraz młodzież gimnazjalna. Spotkaliśmy się z ok. 100 osobami.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale