The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in March 2013 r. 12 April 2013 print

In March 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 17 329 bezrobotnych (the 38,3% more than in the previous month and the 17,2% more than in March 2012 r.).

Work – 7278 people - were 42,0% general exemptions (w lutym było to odpowiednio: 5272 osoby i 42,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6065 bezrobotnych (o 26,7% więcej niż w lutym), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1213 osób (o 150,6% więcej). Intervention work started 296 osób (o 179 osób więcej niż w lutym), natomiast roboty publiczne – 692 osoby (the 486 more people). W marcu 43 unemployed wpeoplexcluded from the record because of establishment (w lutym – 42 osoby), a 179 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 109 osób w lutym). Others took the form of subsidized employment 3 Unemployment (w lutym – 10 osób); podobnie jak w lutym nie było w tym osób podejmujących działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Due Start training z ewidencji wyłączono 916 bezrobotnych (the 582 osoby więcej niż w lutym), internships started 2909 Unemployment (the 1262 osoby więcej), socially useful work adopted 1003 Unemployment (the 377 more people). No one has adult vocational training (tak samo jak w lutym).

Due commencement of an individual program of social employment or social contract signing the number of registered unemployed disabled 42 Unemployment (w lutym – 10 people).

Due unreasonably refuse to accept a proposal suitable work or other forms of assistance excluded from the register 394 Unemployment (w lutym – 225 osób), while 20,2% Exemption (3496 people) was caused by confirming their readiness to work (w lutym było to odpowiednio: 24,5% i 3073 people).

In March 2013 roku zgłoszono 6806 takich propozycji (the 6,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w marcu 2012 r.). This was:

–      3589 availability of professional activation (w lutym – 3250 propozycji, w marcu 2012 r. – 3266). Wśród nich było 2685 propozycji stażu (the 419 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 905 więcej niż w marcu ub. r.) i 904 propozr.je event of community work (o 80 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 582 mniej niż w marcu 2012 r.); there was a proposal of vocational training adults (the same as in the previous month and the same as a year ago);

–      3217 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1231 na zatrudnienie subsydiowane i 1986 na zatrudnienie niesubsydiowane). Number of gainful employment or other paid work has increased in relation to the previous month 2,0% (64 miejsca), and with respect to February 2012 r. o 2,3% (7spaceca). Wzrost dotyczył jedynie propozycji zatrudnienia subsydiowanego (o 43,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 18,5% w odniesieniu do marca 2012 r.). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 13,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 5,7% w stosunku do marca 2012 r.).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 17 814 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 39,8% More than a year 2012).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2785 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 57 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 03/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance