La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w marcu 2013 r. 12 Avril 2013 imprimer

W marcu 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 329 bezrobotnych (la 38,3% plus que le mois précédent et le 17,2% więcej niż w marcu 2012 r.).

Podjęcia pracy - 7278 personnes - étaient 42,0% exemptions générales (w lutym było to odpowiednio: 5272 osoby i 42,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6065 bezrobotnych (o 26,7% więcej niż w lutym), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1213 osób (o 150,6% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 296 osób (o 179 osób więcej niż w lutym), natomiast roboty publiczne – 692 osoby (la 486 osób więcej). W marcu 43 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lutym – 42 osoby), a 179 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 109 osób w lutym). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 3 bezrobotnych (w lutym – 10 osób); podobnie jak w lutym nie było w tym osób podejmujących działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2  PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 916 bezrobotnych (la 582 osoby więcej niż w lutym), staże rozpoczęło 2909 bezrobotnych (la 1262 osoby więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 1003 bezrobotnych (la 377 osób więcej). Nikt nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w lutym).

Z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 42 bezrobotnych (w lutym – 10 personnes).

Z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji 394 bezrobotnych (w lutym – 225 osób), natomiast 20,2% wyłączeń (3496 personnes) spowodowane zostało niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (w lutym było to odpowiednio: 24,5% i 3073 personnes).

W marcu 2013 roku zgłoszono 6806 takich propozycji (la 6,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w marcu 2012 r.). Było to:

      3589 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w lutym – 3250 propozycji, w marcu 2012 r. - 3266). Wśród nich było 2685 propozycji stażu (la 419 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 905 więcej niż w marcu ub. r.) i 904 pr.pozycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 80 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 582 mniej niż w marcu 2012 r.); nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i tak samo jak przed rokiem);

      3217 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1231 na zatrudnienie subsydiowane i 1986 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 2,0% (64 miejsca), a w odniesieniu do lutego 2012 r. o 2,3% (73 miejlaca). Wzrost dotyczył jedynie propozycji zatrudnienia subsydiowanego (o 43,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 18,5% w odniesieniu do marca 2012 r.). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 13,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 5,7% w stosunku do marca 2012 r.).

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 17 814 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 39,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2785 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 57 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 03/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale