Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die Delegation der türkischen Beamten Gruppe 12 April 2013 drucken

Auf 10 April 2013 r. Gruppe von sieben türkischen Beamten, die für die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union traf sich mit Vertretern der lokalen Regierung Kujawsko-Pomorskie.  

Podczas spotkania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu rozmawiano o doświadczeniach we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szczególności zostały przedstawione mechanizmy funkcjonowania kontroli oraz błędy jakie najczęściej pojawiają się podczas realizacji wniosków dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI Priorytetu PO KL.

 

 

 

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung