Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wirtschaftliche Tätigkeit 12 April 2013 drucken

In der Zeit vom 22 do 25 April 2013. in Stunden 9.00 do 15.00tunrofessionellen Berater des Zentrums für Informations-und Karriereplanung in Wloclawek wird individuelle Beratung für alle Interessierten bieten, , die beabsichtigen, ein Unternehmen zu gründen. Przedsięwzięcie to jest związanie z realizacją programu „Od pomysłu do realizacji” skierowanego do osób planujących założyć własny biznes. Spotkania odbędą się w siedzibie CIiPKZ we Włocławku przy ul. Bulwary 5b. Doradcy udzielający konsultacji: Bożena Antoszewska, Jolanta Lebiedzińska   tel: 54 411-21-40.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung