The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Economic activity 12 April 2013 print

Between 22 do 25 April 2013. between the hours of 9.0dodo 15.00 counselors from the Center for Information and Career Planning in Wloclawek will provide individual consultation to all interested, who intend to start a business. Przedsięwzięcie to jest związanie z realizacją programu „Od pomysłu do realizacji” skierowanego do osób planujących założyć własny biznes. Spotkania odbędą się w siedzibie CIiPKZ we Włocławku przy ul. Bulwary 5b. Doradcy udzielający konsultacji: Bożena Antoszewska, Jolanta Lebiedzińska   tel: 54 411-21-40.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance