La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Działalność gospodarcza 12 Avril 2013 imprimer

Dans la période de 22 do 25 kwietnia 2013r. en heures 9.00 do 15.00 doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku będą udzielać konsultacji indywidualnych wszystkim zainteresowanym, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie to jest związanie z realizacją programu „Od pomysłu do realizacji” skierowanego do osób planujących założyć własny biznes. Spotkania odbędą się w siedzibie CIiPKZ we Włocławku przy ul. 5b Bulwary. Doradcy udzielający konsultacji: Bożena Antoszewska, Jolanta Lebiedzińska   tel: 54 411-21-40.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale