Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Conference “Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50 ” 12 April 2013 drucken

Zentrum für Human Resource Development und des Ministeriums für Soziale Arbeit lädt zu einer Konferenz, die im Rahmen des Systems Projekt Fr: “Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+“, welche findet statt am 24 April 2013. w Hotelu Mercure Torun Center (BIENENSTOCK. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Torun) o godzinie 10:00. Celem konferencji regionalnych (organizowanych w 16 miastach Polski) jest prezentacja działań, jakie są podejmowane w poszczególnych województwach na rzecz aktywności zawodowej osób 50+ oraz ukazanie ich w szerszym kontekście kraju i Europy.

W celu wzięcia udziału w konferecji prosimy wypełnić formularz rejestracyjny.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung