The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Conference “Equal opportunities in the labor market for people 50 ” 12 April 2013 print

Centre for Human Resource Development and the Ministry of Social Work invites you to a conference in the framework of the system project Fri: “Equal opportunities in the labor market for people 50+“, which will be held on 24 April 2013. w Hotelu Mercure Torun Centre (st. Kraszewski 1/3, 87-100 Torun) at 10:00. The purpose of the regional conferences (organized in 16 Polish cities) a presentation of the activities, which are taken in different regions for the activity of people 50+ and to present them in the broader context of national and European.

W celu wzięcia udziału w konferecji prosimy wypełnić formularz rejestracyjny.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance