Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kształcenie zawodowe a rynek pracy. 15 kwietnia 2013 drukuj

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mają ustawowy obowiązek wystąpienia o opinię powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy.

W pierwszym kwartale 2013 roku odbyły się dwa posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na których opiniowano wnioski szkół o uruchomienie w roku szkolnym 2013/2014 kształcenia w kilkunastu zawodach.

Od początku 2013 roku 57 szkół złożyło takie wnioski. Na potrzeby ich opiniowania  przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przygotowali 154 opinie uzasadniające potrzebę lub jej brak, do prowadzenia kształcenia we wnioskowanych zawodach. Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia posiłkując się tymi opracowaniami decydowali, czy kształcenie w danym zawodzie jest zasadne, czy też nie. Bazę informacji o zawodach która jest podstawą do opracowań dla Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia można znaleźć tutaj.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych